Hylsor och kulor

Hylsor och kulor

Sako tillverkar även högkvalitativa hylsor och kulor för handladdare. Sakos mässingshylsor är tillverkade av bästa möjliga kopparblandning, de har genomgått omfattande tester för att klara upprepad omladdning och det har resulterat i att de klarar detta betydligt bättre än de flesta andra standardhylsor.

Sakos kulor har utvecklats för olika användningsområden, både för jakt och tävlingsskytte.

Varning

I och med att vi inte kan kontrollera handladdningsprocessen frånsäger vi oss allt ansvar för skador på person eller egendom av handladdade patroner. Felaktiga eller dåliga laddningar kan förstöra ditt vapen. De kan också vara farliga för skytten och folk runtomkring och kan orsaka svåra skador, och i värsta fall dödsfall. Ingen vapentillverkare tar något garantiansvar när handladdade patroner används.