Beretta Choker

Beretta Choker

Sammanställning av Berettas olika choketyper

Beretta har ett antal olika choke-modeller. Dessa är inte kompatibla med varandra, dvs säga du kan inte sätta in en annan variante än just den som ditt vapen är tillverkat med. Sätter du in fel choketyp så finns det risk för allvarkiga skador på dig och ditt vapen. 

Mobil-choke

Mobilchoken infördes i mitten på 80-talet och är den vanligaste choken i dagens jaktvapen-kollektion från Beretta.
Den finns i varianter som slutar i linje med pipans mynning eller sticker ut upp till 50 mm.

Victory-modellen togs fram för tävlingsvapnen med Mobil-choke systemet och behöver en annan typ av chokenyckel än övriga choker.

Gängan på Mobilchoken är 9,15 mm lång.

 

 
  Mobil-choke 50 mm utstickande  

 

Optima-choke

Optima-choken lanserades runt år 2000 tillsammans med en ny inre piprofil i Berettas sportskyttevapen för att skapa en ytterligare förbättrad hagelspridning och träffbild. 2010 kom den portade versionen av Optima-choken som minskar pipuppslag och upplevt rekyl.

Den första versionen av Optimachokerna har en annan typ av chokenyckel är resten av Berettas choker.

Gängan på choken är 15,9 mm lång.

 

 
 

 

Optimachoke Plus

Optima Plus togs fram 2003 i samband med lanseringen av 391 Extrema och skapades för att tåla de allt vanligare stålhagel-patronerna genom att godset i choketuberna gjordes tjockare än tidigare.

Gängan är 10 mm lång och är placerad annorlunda jämfört med den vanliga Optima choken.

Här är en trångborrning av respektive variant av Optima Plus-choken.

 
 

 

Optimachoke High Performance (HP)

Optima High Performance (HP) choken kom ut på marknaden 2008 då SV10 plattformen lanserades av Beretta. Choken är designad för att klara intensivt skytte med de allt vanligare hårt laddade stålhaglepatronerna.

Idag finns den med den utstickande varianten i Beretta DT11, Beretta 692 och SV10 Prevail. Den interna varianten på choken sitter i SV10 Perennia och sida-vid sida modellen Beretta 486 Parallello.

Gängan på Optima High Performance chokerna är 19 mm lång.

Här är en trångborrning av respektive variant av Optima HP-choken.

 
   

Här hittar du en översikt av märkningen av Berettas choker

Beretta Choker

Fler produkter