2018-08-29

Leveranser av Tikka T1x i .22 LongRifle

Det senast gällande kommande leveranser av Tikka T1x är att vi i mitten av september kommer att ha den första sändningen av Tikka T1x i .22lr i Sverige.

De T1x som kommer till Sverige kommer att fördelas ut till våra återförsäljare enligt turordningen på till oss inkomna beställningar.
Under september och oktober kommer löpande leveranser till Sverige vilka fördelas och sänds ut till butiksledet enligt samma förfarande.

Vi kommer även att under samma period få ytterligare leveranser av den i jaktpress testade T1x i .17hmr som distribueras ut till våra återförsäljare.

Har du  som slutkund funderingar på när just din T1x anländer så vänd dig till den butik du beställt så hjälper de dig vidare med det